Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe - rok 2022

5 maja 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe - rok 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ CWRKDiZ W KONINIE

NABYWCA :

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778-13-46-888

 

ODBIORCA (ZAMAWIAJĄCY) :

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Ul. Okólna 47a

62-510 Konin

Tel. (63) 240-63-05

I. Przedmiot zapytania :

Przedmiotem   niniejszego   zapytania  ofertowego  jest  realizacja usługi sprzedaży, dostawy i  montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach użytkowanych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pod adresem:  ul. Okólna 47a,  62-510 Konin: pomieszczenia nr : 2,25,26,27,30,34,37

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Montaż klimatyzacji w w/w pomieszczeniach odbędzie się w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

GWARANCJA :

60-cio miesięczna gwarancja na dostarczony i zamontowany przedmiot umowy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia i montażu klimatyzacji   w miejscu  i  czasie  wymienionym powyżej.

29 marca 2023
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ CWRKDiZ W KONINIE

Informacja na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U nr. 2022 poz. 1079)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie realizuje projekt pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Edukacja. Partnerem Wiodącym (liderem) projektu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Techniki Eksploatacji w Radomiu. Projekt powstał w celu wsparcia procesu przygotowania organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej  w wyniku transformacji energetycznej.  Termin realizacji:  1.01.2022 – 31.12.2023. Budżet projektu:   242 730 euro.

 

22 lutego 2023
Czytaj więcej o: Informacja na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U nr. 2022 poz. 1079)