PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY na usługi pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawie biletów lotniczych w ramach projektu Erasmus+ pn.: „Europa otwarta na zawodowców” w ramach zapytania ofertowego z dnia 14.03.2022 R.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2022
 1. Zamawiający:

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP 778-134-68-88

 

Odbiorca:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

 1. Okólna 47a 62-510 Konin

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawie biletów lotniczych na rzecz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
  i Zawodowego w Koninie w 2022r.
 • Zamawiający przewiduje zakup ok. 43 biletów lotniczych.
 • Przy sprzedaży biletów, Wykonawca zobowiązany jest stosować minimalne ceny dostępne
  w danym terminie na danej trasie, z zachowaniem uczciwości handlowej.
 • Usługa obejmuje zakup grupowych i indywidualnych biletów lotniczych, w tym 26 biletów grupowych lub indywidualnych dla uczniów wraz z opiekunami, zakup 14 biletów indywidualnych dla kadry kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zakup 3 biletów indywidualnych dla personelu zarządzającego projektem.

 

KOD CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

 1. Planowany harmonogram realizacji zamówienia

Terminy wylotów i przylotów oraz liczebność grup przedstawia się następująco.

 • zakup 26 biletów lotniczych; lotnisko docelowe: Porto – II/III kwartał 2022 r.
 • zakup 3 biletów lotniczych dla kadry lotnisko docelowe: Porto - III kwartał 2022 r.
 • zakup 14 biletów lotniczych; lotnisko docelowe: Bordeaux - III kwartał 2022 r.
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 14.03.2022 r, na stronie internetowej Zamawiającego: www.cwrkdiz.konin.pl oraz zostało wysłane na następujące adresy e-mail;

alina.maslowska@bilety-lotnicze.com.pl

tui.konin@gmail.com

tui@koninaleje.pl

konin.ferio@fc.itaka.pl

konin.dworcowa@r.pl

antolczyktravel@gmail.com

 

 1. Kryterium oceny ofert:

 

 1. Wartości jednostkowej brutto opłaty transakcyjnej:

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawana według poniższych zasad:

 

            najniższa wartość opłaty transakcyjnej
T = --------------------------------------------------------- x 70 pkt

wartość opłaty transakcyjnej badanej oferty

 

 1. Zapewnienie opiekuna podróży:

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Jeżeli Wykonawca zapewni opiekuna podróży otrzyma 30 pkt.

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:

 

L.p.

Data wpływu oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena [PLN]

Zapewnienie opiekuna podróży

Ocena oferty

 1

18.03.2022

Delta Tour sp. z o.o.

Ul. Czerska 18

00-732 Warszawa

 

 

9,99

 

TAK

 

100,00 PKT

2

19.03.2022

Agencja Turystyczna KOMPAS, Jerzy Łobożewicz

Ul. Kopernika 5

87-100 Toruń

 

75,00

 

TAK

 

39,32 PKT

 

 

 1. Wybór oferty i uzasadnienie

 

Za najkorzystniejszą ofert uznano ofertę firmy:

 

Delta Tour sp. z o.o.

Ul. Czerska 18

00-732 Warszawa

 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
Data utworzenia:2022-03-23
Data publikacji:2022-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Budny
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:169