Przedmiot działalności i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum realizuje następujące cele i zadania:


1) współpracuje z cechami rzemiosł, pracodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe i urzędami pracy,
2) prowadzi diagnozę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości,
3) realizuje zadania związane z kształceniem w zawodach deficytowych i zawodach przyszłości,.
4) upowszechnia model kształcenia dualnego, w tym pełni rolę koordynatora współpracy na linii szkoła – pracodawca,
5) prowadzi działania wspierające planowanie ścieżki zawodowej,
6) prowadzi działania monitorujące ścieżkę zawodową uczniów, młodzieży i osób dorosłych,
7) inicjuje kształcenie powiązane z potrzebami rynku pracy,
8) tworzy i realizuje projekty kształcenia zawodowego nauczycieli w tym ze środków unijnych,
9) upowszechnia wiedzę na temat prawnych aspektów działalności zawodowej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w pracy,
10) gromadzi informacje naukowo – techniczne i upowszechnia nowe technologie kształcenia wykorzystując nowoczesne metody, techniki i środki dla osiągnięcia założonych celów kształcenia,
11) prowadzi bazy praktyk i staży krajowych i zagranicznych w ramach kształcenia zawodowego i dualnego,
12) upowszechnia formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego zarówno na poziomie, regionalnym, jak i lokalnym,
13) współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie zaspokajania wymogów rynku pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego ​i Zawodowego w Koninie
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Budny
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1005